(lead) extrusie operator – tempo team – Coevorden

tempo team

Functieomschrijving

Ben jij een ervaren operator met leidinggevendeervaring en/of capaciteiten en wil jij bijdragen aan het opbouwenen uitbouwen van een nieuwe fabriek in Coevorden, dan is onzeopdrachtgever op zoek naar jou! Instroommogelijkheden perjuni.

Wat bieden wijjou

 • Beloning conformhet cao kunststof en rubber
 • z.s.m. in dienstbijopdrachtgever
 • Coevorden
 • Volopmogelijkheden qua opleidingen endoorgroei

Wie benjij

Als lead operator ga jij eenbelangrijke rol spelen bij de opstart van dit bedrijf. Samen met jecollega’s ga je structuur geven aan de inrichting en de processen.Je levert een belangrijke bijdrage aan de groei en verdere uitbouwvan dit bedrijf.
Daarnaast herken jij jezelf inonderstaande punten:

 • Je hebt eenafgeronde mbo opleiding en minimaal 3 jaar ervaring alsleidinggevend operator
 • Je hebt leidinggevendecapaciteiten en bent in staat je collega’s op een prettige manieraan te sturen en te motiveren
 • Je kunt goedoverweg met een computer
 • Je beschikt over eengeldig heftruckcertificaat (of bent bereid deze te behalen),daarnaast ben je bereid BHV’er te worden en hiervoor eencertificaat te behalen
 • Je bent fysiek fit en instaat om diverse belastende werkzaamheden uit tevoeren
 • Je bent flexibel in je werktijden, defunctie zal starten in dagdienst maar naar verloop van tijdmogelijk over gaan naar een 3 ploegen en in de verre toekomstwellicht een 5 ploegensysteem.

Wat ga jedoen

In de functie van leadoperator extrusie ben je verantwoordelijk voor het operationeelaansturen van 1 of meerdere extrusie lijnen en het aansturen enbegeleiden van maximaal 5 collega’s. De volgende onderdelen behorenonder andere tot je werkzaamheden:

 • hetopstarten, instellen en ombouwen/aanpassen van de extrusielijnen
 • het controleren en waar nodig bijsturenvan het productieproces
 • het meten van hetproduct met de daarvoor beschikbaremeetinstrumenten
 • het administratief verwerkenvan productiegegevens
 • het oplossen vaneerstelijns storingen
 • het inwerken, aansturenen begeleiden van collega’s

Waarga je werken

Onze opdrachtgeveris een Amerikaans bedrijf dat zich sinds kort in Nederland heeftgevestigd. Door middel van het extruderen van siliconen maken zijflexibele slangen met verschillende diameters van hoogwaardigniveau voor bijvoorbeeld de (bio)farmaceutische, voedingsmiddelen-en drankenindustrie. #MKB

In eersteinstantie wordt er gestart in dagdienst, naar verloop van tijd gaatmen over naar een ploegensysteem. Je zult als leadoperator de plantopstarten samen met de plantmanager en een quality engineer. Jezult dus starten in een klein team en helpen de fabriek te latengroeien en uitbouwen. Dit is een hele mooie uitdaging met mooietoekomstmogelijkheden.

Sollicitatie

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Wacht dan nieten solliciteer direct! Solliciteren kun je doen via desollicitatiebutton, dan neem ik zo snel mogelijk contact met jeop.

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen diezich hierin herkent.

Sollicitatieprocedure
Om tesolliciteren heb je een account nodig. Bij je eerste sollicitatiemaak je dit eenvoudig via het sollicitatieformulier aan. Bij eenvolgende sollicitatie kun je inloggen en worden je gegevensopgehaald. Met je account kun je inloggen op Mijn Tempo-Team. Hierkun je de voortgang van je sollicitatie(s) volgen en jepersoonlijke gegevens en cv aanvullen zodat wij de beste baan voorjou kunnen vinden.

Lees hier meer

Deel deze vacature: