Service Coördinator E – DIT Personeel – Coevorden

DIT Personeel

Functieomschrijving
AlsService Coördinator E heb jij ervaring in de elektrotechniek en benjij klaar voor een nieuwe uitdaging. In deze functie ben jijverantwoordelijk voor de voorbereiding van verschillendeE-projecten binnen de gestelde tijd. Jij bent dus onder anderebezig met het bestellen van benodigde materialen, verzorgt dewerkinstructies, maakt (digitale) werkbonnen voor de monteurs enhet opstellen van tijdsbesteding voor de werkzaamheden. Een diversebaan waarin plannen voorop staat!

Als ServiceCoördinator E ga jij:

 • Aan de slag met het voorbereiden vandiverse E-projecten;
 • Plannen, bestellen en/ofinhuren van benodigd materiaal;
 • Controleren vantekeningen;
 • Accorderen van werkbonnen enoverleg met monteurs van ingevuldeinformatie;
 • Opmaken van garantiedocumenten enverzending naar klant;
 • Ondersteunen vanmontageploeg door het geven van technische hulp enaanwijzingen.

Opdrachtgever: De opdrachtgeveris een specialist op het gebied van E/W en duurzame installaties.De werkzaamheden zijn op het hoofdkantoor. De werktijden zijn van08:00 tot 17:00.

Functie-eisen
Jij hebtkennis van verschillende soorten E-installaties en hebt hieraantoonbare werkervaring in op gedaan. Jij kan zelfstandig te werkgaan en kent het belang van een correcte en tijdige afhandeling vanjouw werkzaamheden. Je communiceert tijdig met monteurs en deprojectleider. Ook begrijp je de ontwerpen vanE-installaties.

Daarnaast vragen wij:

 • Een grote mate vanaccuratesse; 
 • Aantoonbare (relevante)werk/-leerervaring in de elektrotechniek;
 • Goedecommunicatieve eigenschappen;
 • Je kent enbegrijpt de eisen en technische voorschriften die wordengesteld.

Arbeidsvoorwaarden
Wijbieden onze vakkrachten een thuis waarbij jij jezelf kanontwikkelen en verantwoordelijkheid mag nemen. Jij wordt door onsgewaardeerd en dat verhoogt jouw werkplezier. En wil jijdoorgroeien in jouw werk? Wij denken graag met jou mee en biedenmogelijkheden voor het volgen van (vervolg)opleidingen. Op onzevestigingen tref je een informele sfeer aan, leuk als je eensspontaan een bak koffie komt drinken.

Alswerkgever gaan wij bij DIT altijd voor persoonlijk aandacht enverbinding. Daarom sta jij centraal en hebben wij jou DIT tebieden:

 • Salaris tot € 3.600,- brutoper maand;
 • Een auto van dezaak;
 • Jaarcontract;
 • Hand-en elektrisch gereedschap op accu, professionele kleding enPBM’s;
 • Ontwikkeling via Cursussen enOpleidingen;
 • Een toonaangevende opdrachtgevermet veeldoorgroeimogelijkheden.

Lees hier meer

Deel deze vacature: