Specialist Bouwvergunningen – Métier B.V. – Coevorden

Métier B.V.

Jouw rol
Je start in een, voor Directbouw, nieuwe functie. Tot nu toe was het aanvragen van vergunningen ondergebracht bij verschillende collega’s. Met het groeiend aantal projecten, herstructurering binnen de organisatie en aanstaande pensionering van één van de projectleiders, is besloten het aanvragen van vergunningen door één persoon te laten oppakken. En daar kom jij in beeld! De eerste periode loop je op met de projectleider die met pensioen zal gaan. Hij zal zijn kennis aan jou overdragen; daarna neem je zijn taken m.b.t. de vergunningsaanvragen over.

Wat ga je doen?
Je maakt deel uit van een projectteam bestaande uit o.a. een projectleider, engineer en werkvoorbereider. Je werkt aan meerdere projecten tegelijk in verschillende stadia en variërend qua omvang. Vanuit sales is er een overdrachtsmoment na het binnenhalen van een opdracht of het winnen van een aanbesteding. Tijdens deze overdracht wordt ook aangegeven wanneer de vergunning aangevraagd moeten zijn. Vervolgens gaat het projectteam aan de slag met de organisatie van het project en de uitwerking van het ontwerp. Jij richt je op het verzamelen van alle benodigde stukken om de bouwaanvraag in te kunnen dienen of om de benodigde stukken, wanneer de klant zelf de vergunningen aanvraagt, bij de klant aan te leveren.

Stukken verzamelen en bouwaanvraag indienen
Je bent van ‘A tot Z’ verantwoordelijk voor het tijdig, compleet en correct verzamelen van de benodigde stukken en het indienen van de bouwaanvraag bij het omgevingsloket. Je maakt inzichtelijk welke risico’s er zijn, wat het juridische kader is en welke projectbeslissingen invloed hebben op het vergunningentraject zodat je hierop kunt anticiperen. Vervolgens denk je mee in het opzetten van de vergunningsstrategie, maakt inzichtelijk waar de aanvraag aan moet voldoen en checkt de proceduretijden i.v.m. de planning.

Stukken die je verzamelt zijn bijvoorbeeld: technische tekeningen, rapporten m.b.t. brandveiligheid, sondering, akoestiek, archeologie en riolering, constructietekeningen, stikstofberekeningen en in enkele gevallen een aanvraag voor een kapvergunning. Je stemt met de projectleider af wie, wanneer en welke stukken verzamelt. Je hebt contact met diverse adviesbureaus die ingeschakeld worden voor bijvoorbeeld de brandveiligheids- en archeologische rapporten en de constructie berekeningen. De ontwerptekeningen worden door jouw collega’s van engineering aangeleverd.

Samenwerken en communiceren
Je werkt nauw samen met jouw collega’s binnen het projectteam. Jij hebt van hen namelijk informatie nodig om de bouwaanvraag compleet te maken. Je spart en overlegd veel met hen over planning, voortgang en prioriteiten. Je bent kritisch op de inhoud van de stukken; als zaken niet lijken te kloppen, koppel je dit tijdig terug en zorg je dat je de juiste stukken terugkrijgt.

Als alles compleet is, dien je de aanvraag in via de portal van het omgevingsloket van de betreffende gemeente, waarna je de voortgang bewaakt. Al voor je de gegevens opstuurt naar de gemeente, heb jij de nodige contacten opgebouwd. Als de aanvraag ingediend is, vraag je of alles goed is ontvangen en of er bijzonderheden zijn; met name om een goed contact te onderhouden, goodwill te kweken en de voortgang van de aanvraag te bevorderen. De medewerker van de gemeente beoordeelt de aanvraag, stelt soms vragen of vraagt om aanvullende informatie; jij zorgt dat alle benodigde informatie wordt aangeleverd.

Administratie en documentatie
Je houdt de voortgang van aanvragen bij; nu nog in Excel, op termijn in een nog te implementeren ERP systeem en alle documentatie sla je op in de juiste projectmappen. Accuraat en nauwkeurig werken is van groot belang om de vergunning te verkrijgen.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: